Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Wywiązując się zadań informacyjnych spoczywających na administratorze danych osobowych w stosunku do konsumenta uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym b2b.betteryou.pl jest firma:

OPTIMAX Tomasz Stolpa, ul. Sucha 4B, 41-205 Sosnowiec, NIP 6443043218, REGON 243114770

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.playroom.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres dostawy,
c. numer telefonu kontaktowego,
d. adres e-mail.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych oraz Operatorowi Logistycznemu.
6. Nasz sklep może w sposób automatyczny profilować, tzn. oceniać i przewidywać Twoje potrzeby zakupowe.
7. Dane osobowe są przechowywane w systemie magazynowo-sprzedażowym SubiektGT i na serwerze opisanym w pkt. 5 przez platformę e-handlu – Magento. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.
8. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje minimum dwustopniowe logowanie się do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.
9. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
10. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
11. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w zalakowanej kopercie w zaszyfrowanym sejfie.
12. Strona internetowa b2b.betteryou.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
13. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

14. Adres Infolinii UOKiK:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
mailto:uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

15. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: OPTIMAX Tomasz Stolpa, ul. Sucha 4B, 41-205 Sosnowiec lub email: kontakt@betteryou.pl .
16. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: kontakt@betteryou.pl